Slovenski filmski center - SFC

  • filmska ustanova
Slovenija

Slovenski filmski center spodbuja ustvarjalnost na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Sloveniji z ustvarjanjem ustreznih pogojev za filmsko, avdiovizualno in kinematografsko dejavnost. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, je pričel z delovanjem 19. januarja 2011 kot naslednik Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija.

Kontaktni podatki

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

naslov Miklošičeva 38, Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
telefon +386 1 23 43 200
e-pošta info@film-center.si
spletna stran www.film-center.si

produkcija (334)

financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
produkcija
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
14 epizod 2019-2021
10 epizod 2018-2018
1 epizoda 2018-2018
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
(državna povračila)
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
v sodelovanju
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
20 epizod 2015-2016
soprodukcija
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
11 epizod 2016-2020
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
(sofinanciral)
financiranje
financiranje
financiranje
4 epizode 2013-2020
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
ime
Slovenski filmski center - SFC
Alternativna imena organizacije
Slovenian Film Centre , Slovenski filmski center, javna agencija RS (uradni)

Stik z uredništvom