Ustvarjalna Evropa

  • Program financiranja
Evropa

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027; je vodilni in edini instrument Evropske unije, namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino ter konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Ustvarjalno Evropo 2021–2027 sestavljajo trije programski sklopi: – podprogram MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor; – podprogram Kultura za vsa ostala kulturno-umetniška področja, npr. uprizoritvene umetnos

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027; je vodilni in edini instrument Evropske unije, namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino ter konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Ustvarjalno Evropo 2021–2027 sestavljajo trije programski sklopi: – podprogram MEDIA za filmski in avdiovizualni sektor; – podprogram Kultura za vsa ostala kulturno-umetniška področja, npr. uprizoritvene umetnosti, vizualne in intermedijske umetnosti, kulturna dediščina, knjiga, arhitektura, oblikovanje itd.; – medsektorski sklop, ki vključuje tudi sektor novičarskih medijev. Program omogoča podporo tudi za t. i. posebne (pilotne) ukrepe.

Ciljna skupina programa so vsi kulturni in ustvarjalni sektorji (KUS), tj. tisti subjekti, katerih dejavnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška ali druga ustvarjalna izražanja ter povezane dejavnosti.

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, ki deluje v okviru zavoda Motovila, skrbi za promocijo programa Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in nudi podporo uporabnikom, ki želijo sodelovati v programu.

Kontaktni podatki

Ustvarjalna Evropa

spletna stran https://ced-slovenia.eu/
novica
04.12.2018
novica
28.11.2018

produkcija (40)

financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
financiranje
produkcija
13 epizod 2006-2006
drugo ali neopredeljeno sodelovanje
drugo ali neopredeljeno sodelovanje
ime
Ustvarjalna Evropa
Alternativna imena organizacije
MEDIA development , MEDIA , Creative Europe - MEDIA , Ustvarjalna Evropa - MEDIA (ime programa), Ustvarjalna Evropa - KULTURA (ime programa)

Stik z uredništvom