Primož Pirnat

Primož Pirnat je nastopajoči, ki je sodeloval pri Petelinji zajtrk (2007), Slovenka (2009) in Gajin svet (2018).
Nagrade 4 nagrade