Primož Pirnat

Primož Pirnat je nastopajoči, ki je sodeloval pri Petelinji zajtrk (2007), Slovenka (2009) in Vsi proti vsem (2019).
Nagrade 4 nagrade