Primož Pirnat

Primož Pirnat je nastopajoči, ki je sodeloval pri Petelinji zajtrk (2007), Prasica, slabšalni izraz za žensko (2021) in Slovenka (2009).
Nagrade 4 nagrade