Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici - AU UNG

  • izobraževalna ustanova
Slovenija

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se osredotoča na razvoj avtorskih osebnosti, ki ustvarjajo v različnih umetnostnih poljih in medijih – film, animacija, fotografija, novi mediji in sodobne umetniške prakse. Za interdisciplinarno in intermedijsko naravnanost izrazito praktičnega študija v kakovostnem akademskem okolju skrbi bogat nabor strokovnih sodelavcev in gostujočih mentorjev. Študentje so ob raznolikih možnostih mobilnosti vključeni v projekte in sodelovanja tako z lokalno skupnostjo kot s širšim mednarodnim družbenim okoljem.

Nagrade 2 nagradi

Kontaktni podatki

Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici

naslov Vipavska 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenija
telefon +386 51 336 770
e-pošta info.au@ung.si
spletna stran http://au.ung.si/

produkcija (118)

produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
produkcija
ime
Akademija umetnosti Univerza v Novi Gorici - AU UNG
Alternativna imena organizacije
Visoka šola za umetnost - Univerza v Novi Gorici (2008-2016), University of Nova Gorica School of Arts

Stik z uredništvom