2. april 2022

Izšel je novi KINO!

Dvojna edicija KINA! 46/47 se s posebnim tematskim sklopom ob 100. obletnici njegovega rojstva poklanja provokativni in neulovljivi filmski pisavi Piera Paola Pasolinija. V sekciji Film in tehnologija se 130 let po rojstvu Hermana Potočnika Noordunga pisci zazirajo v temno vesoljsko platno. Med Preboje uvrščajo celovečerni prvenec Sare Kern in Titan (2021) Julie Ducournau, nadaljujejo tudi s premišljevanjem o obzornikih Nike Autor. KINO! 46/47 prinaša recenzije knjig Kaj je kinoteka? Jurija Medena in Tujost kapitala Primoža Krašovca. Poglobljene premisleke o izbranih televizijskih serijah, animiranih, žanrskih filmih in festivalskih uspešnicah blaži zajeten zalogaj blazinic Wallacea Stevensa, Petre Meterc, Jožeta Vogrinca, Vlada Škafarja, Ane Pepelnik in Muanisa Sinanovića. Posebej velja izpostaviti, da edicija v partnerskem sodelovanju z UL AGRFT vpeljuje novo, prvo recenzirano rubriko za znanstvena besedila na področju filma in televizije v Sloveniji, ki jo otvarja besedilo o sublimnosti narave v filmu Božanski dnevi (Days of Heaven, 1978) Terrencea Malicka.

Na revijo KINO! se lahko naročite po elektronski pošti na naslov urednistvo@e-kino.si. Posamezne številke je mogoče kupiti v spletni trgovini na povezavi, v izbranih knjigarnah, Slovenski kinoteki (svežega dobite že v času retrospektive) in Kinodvoru. Izdana knjižna dela najdete tukaj.


Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2006 z namenom, jasno navedenim že v imenu društva. Poudariti velja, da pojem filmske kulture razumejo v kar najširšem pomenu besede. Tako v smislu tega, da filmska oziroma avdiovizualna kultura predstavlja eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter osmišljanje sveta, kot tudi v duhu znanega gesla Sergea Daneyja, da ljubezen do filma ni (in ne sme biti) le odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma.

Temeljno poslanstvo društva je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Zaradi pomanjkanja kakovostne strokovne literature v slovenskem jeziku na filmskem področju si z izdajanjem filmskoteoretsko naravnane revije KINO!, temeljnih prevodov ključnih del ter izbranih knjižnih del prizadevajo zapolniti vrzel na področju filmske teorije v slovenskem knjižnem prostoru. Z založniškim delovanjem načrtnega in kontinuiranega izdajanja revije tako doprinašajo k širšemu razvoju založniške kulturne dejavnosti.

Med izdanimi knjižnimi deli velja izpostaviti Kaj je film? Andréja Bazina, temeljno filmskoteoretsko delo, ki ga je tako v slovenski prostor leta 2007 pripeljalo njihovo neprofitno društvo, Šolo risanega filma (Dovniković), Evidenco filma (Nancy), O filmu (Brecht), Kinematografsko pripoved (Rancière), Prizorišče odpora: Sodobni dokumentarni film (Šprah; nagrada zlata ptica) in Film proti spektaklu (Comolli). Leta 2017 so v zbirki Kamera izdali temeljno delo filmske vzgoje Vzgoja za film: razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih francoskega filmskega teoretika in pedagoga Alaina Bergalaja, ki je ob izidu izvedel tudi seminar v Kinoteki in Kinodvoru, ter prodorno študijo Camera politica (Barot).

MK jim je leta 2011 podelilo status v javnem interesu.

Od 2013 izvajajo filmskovzgojni in ustvarjalni program Ostrenje pogleda za otroke in mlade. Z Ostrenjem pogleda poskušajo mladim film približevati kot svojstven umetniški medij. Film namreč pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti in krepi otrokovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje. Dejavnosti izobraževalnega programa Ostrenje pogleda v osnovi prepletajo ustvarjanje in filmsko teorijo. Otrokom in mladim tako ponujajo širok nabor možnosti pristopanja k filmu in filmskemu.

Glavna izvajalka/mentorica delavnic in drugih dejavnosti je dr. Maja Krajnc, odg. urednica revije KINO!, docentka za področje filmskih in televizijskih študijev na UL AGRFT, izvajalka pedagoškega programa Kino-katedra za osnovnošolce in srednješolce v Slovenski kinoteki, koordinatorica in izvajalka 5-letnega programa Razumevanje filma (nosilec Slovenska kinoteka).

Skozi leta so program Ostrenja pogleda s finančno podporo Slovenskega filmskega centra postopoma širili in nadgrajeval ter tako danes z njim ponujajo filmskovzgojne dejavnosti praktično za vse starostne skupine. Poleg enodnevnih obiskov v vrtcih, počitniških varstvih, osnovnih in srednjih šolah program med drugim obsega večdnevne festivalske filmskokritiške delavnice (na večini domačih filmskih festivalov), filmskokritiške krožke na srednjih šolah, gimnazijah in v Slovenski kinoteki, teoretsko-praktične ustvarjalne delavnice (ki jih povečini obiskujejo dijaki, študentje in odrasli), na katerih mentorirajo vidnejši domači filmski ustvarjalci in delavci, poseben sklop delavnic vsako leto pripravimo tudi za Slovenski teden filma ...

Društvo vsako leto podeli tudi Priznanje Franceta Brenka za posebne dosežke na področju filmske kulture. Do zdaj so priznanja prejeli Matjaž Ivanišin, Nika Autor, Vlado Škafar, Vid Hajnšek in Olmo Omerzu.

Vir: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

POVEZANO