Polonca Valentinčič

Polonca Valentinčič je kostumografka, ki je sodelovala pri Gremo mi po svoje (2010), V leru (1999) in Kruh in mleko (2001).
Vesna
za kostumografijo
2017

Emil Cerar in Polonca Valentinčič sta s svojimi kostumi spretno poudarila tako počasno drsenje družine na socialni rob kot tudi raznovrstnost načinov, s katerimi se posamezni člani družine soočajo z izzivi revščine.