Primož Ledinek je vodja snemanja in asistent režije, ki je sodeloval pri Ne bom več luzerka (2018), Pokrajina Št. 2 (2008) in Oroslan (2019).

Zasedba (1)

produkcija (3)

vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
direktor filma
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
vodja snemanja
asistent režije
asistent režije
asistent režije
scenski tehnik
kontaktna oseba