Boris Bezić je asistent režiser in scenarist, ki je sodeloval pri Izbrisana (2018), Pojdi z mano (2016) in Trst je naš! (2009).
Nagrade 6 nagrad

režija (6)

asistent režije
(režija masovnih prizorov)
asistent režije
(režija masovnih prizorov)
asistent režiser
asistent režiser
asistent režije
(režija 2. plana, tekme)
asistent režiser
asistent režiser
asistent režiser
drugi asistent režije
drugi asistent režije
drugi asistent režije
asistent režiser
asistent režiser
asistent režiser
asistent režiser
vodja snemanja