Rahela Jagrič Pirc

Rahela Jagrič Pirc je scenaristka, ki je sodelovala pri Sukanje niti modernih umetnikov (2018) in Vesolje med nami (s.d.).