Andrej Nahtigal

Andrej Nahtigal je nastopajoči, ki je sodeloval pri Pod njenim oknom (2003), Delo osvobaja (2004) in Razseljena oseba (1982).