Kino VoltaExpected delivery: Q3 2023

The Volta Cinema

  • Documentary-Fiction Film
  • 80'
  • s.d.
  • Slovenia, Italy, Ireland

The central stage of the film is the city of Trieste – one of the commercial and cultural centers of the Austro-Hungarian Monarchy in the early 20th century. At that time, “new art” flourished: cinematography, which, in conjunction with the then-unknown writer James Joyce, enabled a group of aspiring Trieste citizens to become a part of the film history of Slovenia, Italy, Ireland, and Romania. A

The central stage of the film is the city of Trieste – one of the commercial and cultural centers of the Austro-Hungarian Monarchy in the early 20th century. At that time, “new art” flourished: cinematography, which, in conjunction with the then-unknown writer James Joyce, enabled a group of aspiring Trieste citizens to become a part of the film history of Slovenia, Italy, Ireland, and Romania. An ambitious team of cinephiles opened theatres in the early 20th century – not only in their own city but also in Bucharest and Dublin. Obviously, they were not bothered by any customs barriers, tax restrictions, special state regulations, national or ideological prejudices… They share their love of the new art – and of course the earnings with it – and see the European space as an open venue where one can feel at home practically everywhere. Kino Volta is a film about nostalgia for a historical period long gone, for a vision of dreams, ambitions, and enthusiasm for a new means of communication that we nowadays take for granted. The screenplay is based on an essay by the prominent Slovenian writer Drago Jančar.

Writing

based on the book by
screenwriter

Direction

director

Production

producer
co-producer
co-producer

Cinematography

director of photography

Editing

film editor

Production design

production designer

Costume design

costume designer

Make-up

key make-up artist

Sound design

sound designer
sound recordist
Alternative title
The Volta Cinema (English)
Production countries
Slovenia, Italy, Ireland
Technical data
Aspect ratio
1,77:1 (16:9)
Duration and length
80'
Screening formats
digital DCP
Budget

All financial information is obtained from official sources. I.e. producers or organizations which provided the financial support.

Grants
RTV Slovenija javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2020
2020
source: RTV Slovenija
36,600.00 EUR
Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020/I

Kino Volta je dokumentarni film, ki se loteva neznanega poglavja iz skupne slovensko italijanske zgodovine kino podjetništva z začetka 20. stoletja v Trstu, ki je bil takrat drugo najpomembnejše mesto avstroogrske monarhije. Trije tržaški podjetniki slovenskega rodu so se znašli z ramo ob rami z Jamesom Joyceom, enim najpomembnejših modernističnih pisateljev prejšnjega stoletja, takrat še neznanim in zadolženim učiteljem angleščine v Trstu, v poslovnem podvigu odpiranja lokalne in mednarodne kinematografske verige v irskem Dublinu in romunski Bukarešti. Izjemno zanimiva in povrh vsega še neznana zgodba bi si vsekakor zaslužila filmsko obdelavo, saj obravnava različne vidike zgodovinske multikulturnosti tega prostora, ki odzvanjajo še danes.
Skozi zgodbo, za katero naj bi pripovedovalčev tekst napisal pisatelj Drago Jančar, sicer avtor eseja Kino Volta, nas zaradi pomanjkanja arhivskega gradiva popelje igralec Danijel Malalan v kostumu z začetka 20. stoletja, posnet na super 8 mm film, ki naj bi pričaral vzdušje historičnega Trsta. Avtorsko stališče je razvidno, tematika pionirskih časov novega medija, ki je spremenil percepcijo 20. stoletja, je relevantna, izvirna in univerzalna.
Film je privlačen za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor.
Gre za režiserja, ki ima pomemben opus na polju ustvarjalnega dela na področju avdiovizualnega ustvarjanja. Njegovi filmi so bili priznani tako doma kot tudi v tujini.
Režijski koncept je jasno predstavljen in izvira iz same tematike, in jo tudi nadgrajuje z modernimi pristopi. Kar je tudi pomembno, je, da avtor dokumentarnega filma pozna prostor, saj je sam odraščal v Trstu in se to se še dodatno občuti pri obravnavi teme.
Producent ima realiziranih več prepoznavnih filmskih in AV del različnih zvrsti (igrani in dokumentarni projekti, tudi mednarodne koprodukcije), z njimi je sodeloval na domačih in tujih festivalih in pridobil tudi nekaj nagrad, zlasti domačih. Nekateri filmi so imeli veliko uspešnost v domači distribuciji, nekoliko manjša pa je odmevnost producenta v mednarodnem prostoru. Modelar, Življenje v glavi, Samotarji, Tkanje pogledov: Jože Dolmark.
Producent je navedel 4 projekte, ki jih je realiziral s podporo SFC-ja, samo pri 1 je sklenil aneks za podaljšanje roka dokončanja projekta znotraj 2 let in ga v dogovorjenem roku tudi zaključil. Večjih odstopanj med predračunsko in obračunsko vrednostjo dokončanih projektov ni bilo.
Iz finančnega načrta je razvidno, da producent vlaga tudi lastna sredstva v razvoj scenarija. Za projekt je pridobil dva mednarodna koproducenta: QUASAR MULTIMEDIA - Italija, PLANET KORDA PICTURES – Irska. Zagotovljena ima že sredstva pri FVG AUDIOVISUAL FUND DEVELOPMENT. Zaprošena bodo sredstva pri FVG FILM COMMISSION, FVG FUND FOR PRODUCTION in MIBAC Italia. Zaprosil je tudi sredstva na RTV SLO.
Predračun je glede na scenografsko in izvedbeno zahtevnost, kot je razvidna iz scenarija in kot je bila predstavljena na predstavitvi, po mnenju komisije primerno zastavljen. Glede na scenarij, režijsko eksplikacijo in terminski načrt projekta sta finančni načrt in finančni predračun pregledna.
Skupaj s razvojem je producent projekt ocenil na 348.800,00 €. Za produkcijo, promocijo in distribucijo je zaprosil SFC za 68.500,00 €. Delež zagotovljenega financiranja od vrednostii projekta (A+B+C) je manjši od 10 odstotkov.
Načrt promocije in distribucije v RS je dobro pripravljen. Načtovano predvajanje v Kino art mreži, festivali, internetna distribucija, predvajanje na TV SLO. Producent ima predpogodbo s distributerjem FIVIA.

2020
source: Slovenski filmski center
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov
2014
source: Slovenski filmski center

Contact the editors