Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - JSKD

  • denarni sklad
  • izobraževalna ustanova
Ljubljana, Slovenija

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je bil ustanovljen leta 1996 in predstavlja odlično organizirano kulturno, izobraževalno, svetovalno in posredniško institucijo za različne ljubiteljske in neodvisne kulturno-umetniške dejavnosti.

Kulturna mreža 59 območnih izpostav, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor, omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna mreža za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je bil ustanovljen leta 1996 in predstavlja odlično organizirano kulturno, izobraževalno, svetovalno in posredniško institucijo za različne ljubiteljske in neodvisne kulturno-umetniške dejavnosti.

Kulturna mreža 59 območnih izpostav, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor, omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna mreža za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.

JSKD organizira kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in zamejstvu ter preko javnih razpisov sofinancira izbrane kulturne projekte.

Kontaktni podatki

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

naslov Štefanova 5, Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
telefon +386 1 241 05 00
e-pošta info@jskd.si
spletna stran http://www.jskd.si/
ime
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - JSKD

Stik z uredništvom