Castellinaria Festival del cinema giovane

  • festival
Bellinzona, Švica
Castellinaria Festival del cinema giovane je švicarska organizacija - festival.
Daniel
za kratki film
2021

Zaradi formalne svežine in ekspresivne moči, ki zaznamujeta podajanje zgodbe o neznačilnem sestrstvu v izrazito dialektičnem družbenokulturnem kontekstu. Sodobno sestrstvo, ki brezkompromisno premaguje konformizem in tradicionalne sheme ter izraža močno voljo do preživetja v patriarhalni družbi z oblikovanjem novih pravil in zapovedi.

ime
Castellinaria Festival del cinema giovane

Stik z uredništvom