Želimir Žilnik

Želimir Žilnik je mentor in scenarist, ki je sodeloval pri Rani radovi (1969), Das schönste Land der Welt (2018) in Crni film (1971).
Nagrade 5 nagrad
nagrada Darko Bratina
izjemen doprinos
2006
nagrada
žirije
1971

Priporočilo INTERFILM - Žirija prostestantski filmskih združenj

nagrada
za mladinski film
1969

Najboljši celovečerni film, primeren za mladino.