Motovila

  • nevladna organizacija
Ljubljana, Slovenija
Motovila je slovenska organizacija - nevladna organizacija.
CED Slovenija nagrada
občinstva
podeljeno na: Animateka
2014

Nagrada v sklopu otroških fillmov Slon. Denarna nagrada v vrednosti 1000 EUR, ki jo podeljuje slovenska pisarna Kreativne Evrope ob začetku Evropskega progama Kreativna Evropa (2014-2020). Tokratni program je namenjen razvoju občinstev, nagrada se podeljuje za vzornče primere dobre prakse za razvoj občinstev in programe filmske vzgoje.

ime
Motovila

Stik z uredništvom