CED Slovenija

  • informacijska pisarna
Ljubljana, Slovenija

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED Slovenija) je nacionalna informacijska pisarna za promocijo programa Ustvarjalna Evropa, edinega programa EU za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem. CED skrbi za posredovanje in izmenjavo informacij o programu Ustvarjalna Evropa, svetovanje pri prijavah na razpise, pomoč pri iskanju (mednarodnih) partnerjev in koproducentov, nudi strokovno podporo čezmejnemu sodelovanju in mreženju v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter izvaja številne dogodke s poudarkom na opolnomočenju sektorjev, razvoju občinstev, inovacijah (digitalni premik) ipd.

Kontaktni podatki

CED Slovenija (Motovila)

telefon +386 (0)59 01 65 76
e-pošta info@ced-slovenia.eu
spletna stran https://ced-slovenia.eu/
ime
CED Slovenija

Stik z uredništvom