4. november 2023

Slovenski filmski center domače filmske lokacije prvič predstavlja v Ameriki

Slovenski filmski center (SFC) se v teh dneh prvič predstavlja na Ameriškem Filmskem Marketu (AFM), ki v Santa Monici, v Kaliforniji, poteka od 31.10. do 5.11. 2023.  Predstavitev Slovenije kot filmske lokacije poteka v sodelovanju in s podporo Slovenske turistične organizacije (STO). Slovenski filmski center v Sloveniji opravlja aktivnosti Filmske komisije, katere namen je s promocijskimi dogodki kontinuirano spodbujati dolgoročne gospodarske učinke mednarodnih sodelovanj na področju filmskega ustvarjanja. Doslej se je Slovenija uspešno predstavljala na festivalih in filmskih tržnicah v Cannesu, na Berlinalu in v Londonu. Tokrat predstavitev prvič poteka na ameriški celini.

Filmska komisija nudi podporo tujim filmskim produkcijam, ki želijo snemati v Sloveniji. Predstavljanje Slovenije kot filmske lokacije na glavnih filmskih festivalih in tržnicah ima velik potencial za privabljanje tujih producentov in tudi večjih filmskih studiev, ki izkazujejo interes za snemanje pri nas tudi zaradi ukrepa denarnega povračila v višini 25 odstotkov, ki ga je Republika Slovenija uvedla leta 2017 na podlagi Javnega poziva za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo. Sodelovanje s tujimi produkcijami ima za slovensko gospodarstvo in turizem številne multiplikativne učinke, končna proizvedena avdiovizualna dela pa so sama po sebi promocija naravnih lepot slovenske pokrajine, pa tudi izkaz veščih slovenskih filmskih ekip, ki so jih pomagale soustvariti. Pretežni del stroškov pri snemanju filmov in AV del namreč predstavljajo stroški nočitev, lokalnih prevozov, prehrane in najema lokalnih ekip. Glede na dosedanje izkušnje od vseh gospodarskih panog ob snemanju filmov in drugi avdio-vizualni produkciji največ pridobi turizem. Visoko in srednje proračunski filmi na področje snemanja v času produkcije za več tednov privabijo nekaj deset ali celo sto člansko ekipo. Vsi ti filmski delavci uporabljajo turistične nastanitvene kapacitete, storitve cateringa, osebnih in tovornih prevozov ter druge spremljajoče storitvene dejavnosti. V primeru, da pride do posebne prepoznavnosti določene znamenitosti v filmu, pa to lahko pomeni skokovit, nekaj 100 ali celo nekaj 1000-kratno povečanje turističnega obiska določene lokacije za daljše obdobje.

Na AFM Slovenski filmski center predstavljata direktorica SFC Nataša Bučar in vodja Filmske komisije Slovenije Tina Lešničar, ki na ameriškem sejmu preko individualnih sestankov neposredno nagovarjata potencialne partnerje in sodelavce; ameriške producente, predstavnike studiev, lokacijske managerje, predstavnike filmskih komisij in druge zainteresirane ter jih povezujeta z aktivnimi slovenskimi producenti in izvršnimi producenti kot bodočimi partnerji. Nekateri slovenski producenti se bodo AFM na lastno pobudo tudi sami osebno udeležili in predstavili. Promocija slovenskih filmskih lokacij poteka v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Slovenija zaradi svoje idiličnosti in slikovitosti ponuja številne raznolike snemalne lokacije. Med ključne dejavnike, ki uvrščajo Slovenijo med ekskluzivne filmske lokacije, sodijo dobro ohranjeni historični objekti in naravne danosti ter dostopnost lokacij, pa tudi dejstvo, da se lahko v enem dnevu snema tako v gorah kot ob morju, kraških jamah ali ravnicah panonske nižine. Zato je slogan promocijske kampanje še naprej: »Drive less. Film more. Film in Slovenia.«

»Z uspešno promocijo lokacij smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo uspeli spodbuditi veliko zanimanje za snemanja v Sloveniji. Če želimo izkoristiti potencial sektorja in spodbuditi vlaganja v filmskem in avdiovizualnem svetu ter ostati konkurenčni, bomo morali za to namenjati bistveno višja sredstva. Glede na izkazan interes ocenjujemo, da bi že v letu 2024 potrebovali sredstva v višini 4 milijonov evrov,« je povedala Nataša Bučar, direktorica SFC, kar bi omogočilo, da bi v Slovenijo privabili kar za 16 milijonov evrov tujih investicij.  

Vir: Slovenski filmski center

POVEZANO