Tina Gorenjak

Tina Gorenjak je nastopajoča, ki je sodelovala pri Maruška (1993), Sabajev (1992) in Stereotip (1997).