Šarka Likon

Šarka Likon je producent/-ka, ki je sodeloval pri Cankar (2018).

produkcija (1)

producent/-ka
asistent/-ka montaže
(sinhronizacija)