Naško Križnar

Naško Križnar je režiser in scenarist, ki je sodeloval pri Piščalka (2001), Projekt Kamera (1970) in Leteča procesija (1972).
Nagrade 1 nagrada
Vesna
za kratki film
2001

Piščalka na izredno strokoven in informativen način ter v klasični dokumentarni obliki predstavlja neko arheološko snov in vrača upanje v slovenski poljudnoznanstevni film.