Dragec Poldrugač

Dragec Poldrugač je mojster posebnih učinkov, ki je sodeloval pri Šanghaj (2012).

posebni učinki (1)

mojster posebnih učinkov