Dejan Filipovič

sektor scenografija

zunanji rekviziter (nabavni)
asistent scenografije