Filmski obzornik 42

Film Review 42
  • Short Documentary Film
  • 11'
news
  • 1950
  • Yugoslavia (Slovenia)
  • Awards
  • Screenings
  • Archival footage

Synopsis

Filmski obzornik 42 is a Yugoslavian (Slovenian) Short Documentary Film. Featuring Marjan Zadnikar. It is defined as a news. It was directed by Boris Režek. It was produced by Triglav film (I).

Film posters (0)

movie poster placeholder

Credits order

Writing

Direction

Cinematography

Music

Sound design

production

Ljubljana, Slovenia
Tovarna dekorativnih tkanin
Celje, Slovenia
Tovarna hlačevine
Kranj, Slovenia
tovarna Sava
Maribor, Slovenia
livarna
Ajdovščina, Slovenia
Tovarna likerjev in sadnih izdelokov
Tržič, Slovenia
Tovarna kos in srpov