KHIFF - Krimson Horyzon International Film Festival

  • festival
Kolkata, Indija
KHIFF - Krimson Horyzon International Film Festival je indijska organizacija - festival.
nagrada
za eksperimentalni film
2021

Nagrada za najboljši eksperimentalni film.

ime
KHIFF - Krimson Horyzon International Film Festival

Stik z uredništvom