Volodja Peer

Volodja Peer je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Ljubezen nam je vsem v pogubo (1987) in Ljubezni Blanke Kolak (1987).
Nagrade 1 nagrada
priznanje Metod Badjura
za igro
1982

Priznanje z diplomo.