Vital Verlič

Vital Verlič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Nekoč je bila dežela pridnih (2012).