Tina Glavič Novak

Tina Glavič Novak je scenaristka, ki je sodelovala pri Oda kameli (2018).

scenarij (1)

scenaristka
direktorica fotografije