Slavko Cerjak

Slavko Cerjak je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982), Pokrajina Št. 2 (2008) in Ljubezen (1984).