Mitja Milavec

Mitja Milavec je scenarist in režiser, ki je sodeloval pri Trije prispevki k slovenski blaznosti (1983), Herzog (1995) in Amen pod kamen (1979).
Nagrade 3 nagrade
priznanje Metod Badjura
za mladega ustvarjalca/ustvarjalko
1979

Priznanje Metod Badjura za najbolj celovitega filmskega avtorja - študenta.