Matej Gnamuš Černelč

Matej Gnamuš Černelč je nastopajoči, ki je sodeloval pri Ptičar (2021).

Zasedba (1)