Marika Šarkezi

Marika Šarkezi je tajnica režije, ki je sodelovala pri Sigmundove sanje (2004), Dobr' je (2002) in Poklic Arne (2006).

sektor režija (5)

tajnica režije
tajnica režije
tajnica režije
tajnica režije