Gorazd Perko

Nagrade 2 nagradi
Badjurova nagrada
za vrhunske dosežke na filmskem področju
1992