Boleslav Bierut

Boleslav Bierut je nastopajoči, ki je sodeloval pri Filmski obzornik oktober 1946 (1946) in [Sprejem poljske delegacije] (1946).