Ana Magajna

Ana Magajna je tajnica režije, ki je sodelovala pri Polka film (2010), Gib stene (2008) in Kam so vse tovarne šle (2015).

sektor režija (5)

tajnica režije
tajnica režije
tajnica režije
tajnica produkcije