Ana Magajna

Ana Magajna je tajnica režije, ki je sodelovala pri Polka film (2010), Gib stene (2008) in Kam so vse tovarne šle (2015).