• študijski projekt

Tobačni spomini

  • Kratki dokumentarni film
  • 30'
etnografski
  • 2020
  • Slovenija

Sinopsis

Vasi v JZ Bolgariji, ki se nahajajo med gorovjem Rila na eni in gorovjem Rodopi na drugi strani, so znane po pridelavi tobaka za prodajo, ki ga opravljajo predvsem muslimanski Pomaki. Kljub temu pa smo danes v omenjenih vaseh priča velikemu upadu tega dela, predvsem zaradi nizke in negotove odkupne cene suhega tobaka in težkega dela, ki še vedno poteka predvsem na roke. Pridelava tobaka, ki je bil

Vasi v JZ Bolgariji, ki se nahajajo med gorovjem Rila na eni in gorovjem Rodopi na drugi strani, so znane po pridelavi tobaka za prodajo, ki ga opravljajo predvsem muslimanski Pomaki. Kljub temu pa smo danes v omenjenih vaseh priča velikemu upadu tega dela, predvsem zaradi nizke in negotove odkupne cene suhega tobaka in težkega dela, ki še vedno poteka predvsem na roke. Pridelava tobaka, ki je bila prej identifikacijski element vasi in prebivalcev, zdaj postaja element preteklosti, del socialnega spomina, ki je prepleten z različnimi konotacijami in pomeni. Na eni strani je v samo delo vpeto izkustveno znanje, na drugi strani pa je to delo ostalo le simbol golega preživetja predvsem revnejših družin, ki nimajo druge ali boljše izbire.

Etnografski film Tobačni spomini upodablja različne prostorske in materialne dimenzije delovnega procesa kot tudi odnos ljudi do načina življenja, ki počasi izginja. Pri tem sledi imanentnemu toku delovnega procesa, ki s svojo ponavljajočo se rutino, utelešeno v gestah ljudi med delom, spodbuja različne in večplastne spomine, nostalgijo po preteklem političnem in ekonomskem sistemu in različne načine istovetenja z delom. V video materialu lahko vidimo, slišimo in občutimo povezavo ljudi do zemlje, okolice, vasi, tradicije, dela ter vsesplošnih sprememb v družbi. Film sledi protagonistki Fatme v različnih fazah dela, spoznamo pa tudi njeno mamo Emine in moža Ahmeda.

Proces dela je delno ujel tudi žal lani preminuli vizualni antropolog Asen Balikci, ki je snemal življenje v vasi Brežnica, nedaleč stran od vasi Debren. Njegov film Pomak Portraits: Women of Breznitsa iz l. 1997 med drugim prikazuje različne faze pridelave tobaka, ki potekajo precej podobno kot v današnjem obdobju.

Plakati (0)

movie poster placeholder

vrstni red špice

scenarij

režija

fotografija

montaža

zvok

produkcija

Bolgarija