Filmski obzornik 29

  • Kratki dokumentarni film
  • 19’
informativni
  • 1948
  • Jugoslavija (Slovenija)
  1. V borbi za plan
  2. Granit na Pohorju
  3. Mladi agronomi na praksi

  1. V BORBI ZA PLAN Delo prostovoljcev in gozdarjev pri pripravi drv in lesa za vedno večje potrebe industrije. S povečanjem delovne sile je doseganje ciljev lažje. Obdelanega lesa iz gozdov ne vlačijo več s konji, temveč ga z žičnicami in kamioni prepeljejo na žago kjer ga obdelajo za potrebe industrije. Gozdnim delavcem je z razvojem gozdarstva omogočeno boljše in udobnejše življenje v novo zgrajenih gozdarskih naseljih.

scenarist in režiser: Boris Režek / direktorji fotografije: Anton Smeh, Žaro Tušar, Rudi Vavpotič /avtor glasbe: Blaž Arnič

  1. GRANIT NA POHORJU

Kamnarji na delu v kamnolomu. Obdelava granitnih blokov je težaško in precizno delo. Iz kamna izdelujejo tlakovce za ceste in druge pomembne izdelke. Kot v vseh panogah tudi kamnarji tekmujejo za dosego plana. Za dobro delo so se nagradili z novimi stanovanjskimi poslopji v Josipdolu.

scenarist: Vinko Kirbus / režiser: Jane Kavčič / direktor fotografije: Viki Pogačar / avtor glasbe: Pavel Šivic

  1. MLADI AGRONOMI NA PRAKSI Študentje agronomije na ljubljanski univerzi se ob koncu poletja izpopolnjujejo na državnem posestvu v Rakičanu. Svoja teoretična znanja preizkušajo v praksi. Delajo na poljih, sadovnjakih, vinogradih in v hlevu. V prostem času pomagajo graditi zadružni dom, se posvečajo fizkulturi in s profesorji pregovarjajo tekoče politične in kulturne teme.

direktor fotografije: France Cerar / avtor glasbe: Karel Pahor

Režija Jane Kavčič, Boris Režek
Zanimivost

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom. Obzorniki so bili predvajani v kinodvoranah, običajno pred celovečernim filmom rednega programa. Nekakšni predhodniki TV dnevnika, so ljudem prvič avdiovizualno podali novice iz Slovenije. Vsebinsko so zajeli vsa področja družbenega življenja. V prvih številkah je bila v ospredju politična tematika, obnova od vojne porušene države in fizkultura. Z leti sta v ospredje vse bolj prihajali hitro razvijajoči se industrija in umetnost. Za nastanek Filmskih obzornikov imajo največjo zaslugo filmski delavci, ki so si po zgledu jugoslovanskega tednika Filmske novosti želeli ustvariti lastno revijo, ki bi se vsebinsko osredotočala izkjlučno na novice iz Slovenije. To jim je uspelo pod okriljem Triglav filma, ki je vsem številkam Filmskih obzornikov služil kot producent, in Ministrstva za prosveto, ki jih je financiralo. Obzorniki so ne le pomemben zgodovinski vir, ki s slikovnim gradivom sistematično pričajo o povojnem dogajanju na naših tleh, temveč so v času nastajanja bili pomembna šola slovenskim filmskim ustvarjalcem na vseh področjih. Pod mentorstvom izkušenih kolegov so se kalile nove generacije filmarjev, med katerimi so mnogi zgradili bogato filmsko kariero in se podpisali pod filme, ki danes veljajo za klasike slovenske filmske zgodovine. V prvih številkah so bili izpostavljeni le direktorji fotografije, pod šestega se je podpisal tudi oblikovalec glasbe, pod sedmega scenarist, sledili so režiserji, uredniki, oblikovalci zvoka in drugi. Skozi ustvarjanje obzornikov se je tako širila ozaveščenost fimskih poklicev, ne le med gledalci, temveč tudi med avtorji. Slednji so svoje zasluge v obzornikih podpisali pod posamezne novice znotraj vsake številke obzornika, vendar to beleženje ni bilo redno in sistematično, zato pri marsikateri novici avtorstvo ni znano.

movie poster placeholder

scenarij

scenarist
scenarist

režija

režiser
režiser

fotografija

direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije

glasba

avtor glasbe
avtor glasbe
(špica)
avtor glasbe
avtor glasbe

montaža

montažer

zvok

oblikovalec zvoka
dirigent
urednik

produkcija

produkcija
Alternativni naslovi
Film Review 29 (angleščina)
Žanr
informativni
Produkcijske države
Jugoslavija (Slovenija)
Jezik
slovenščina
Tehnični podatki
Trajanje in dolžina
19 minut / 512 metrov
Zvok
mono
Snemalni format
film 35mm
Prikazovalni format
film 35mm
Dostopnost
Dostopnost
Slovenski Filmski Arhiv pri Arhivu RS
Josipdol, Slovenija
Rakičan, Slovenija
Slovenija
Pohorje

Stik z uredništvom