Jelena Ždrale

Jelena Ždrale is a music composer, who worked on Naprej (1998), Zadnja večerja (2001) and Brezmejno (2016).

Music (3)

music composer
music composer
music composer
musician/singer
(violin)