NexT International Film Festival

Mednarodni filmski festival NexT
  • festival
Romunija
NexT International Film Festival je romunska organizacija - festival.
nagrada
za kratki film
2016

Mednarodni tekmovalni program.

ime
NexT International Film Festival
Alternativna imena organizacije
Mednarodni filmski festival NexT

Stik z uredništvom