Filmsko preduzeće FNRJ Direkcija za NR Srbiju

  • produkcijska hiša
Jugoslavija
Filmsko preduzeće FNRJ Direkcija za NR Srbiju je jugoslovanska organizacija - produkcijska hiša, ki je sodelovala pri Juliska krajina (1946) in Trst (1946).

Kontaktni podatki

Filmsko preduzeće FNRJ Direkcija za NR Srbiju

naslov Beograd, Srbija

produkcija (2)

produkcija
ime
Filmsko preduzeće FNRJ Direkcija za NR Srbiju

Stik z uredništvom