Vojko Gričar

Vojko Gričar je nastopajoči, ki je sodeloval pri Samorastniki (1963).