Vojin Kovač

Vojin Kovač je nastopajoči, ki je sodeloval pri Interes – OHO (1967) in Žalik žena – OHO (1967).