Vera Baloh

Vera Baloh je nastopajoča, ki je sodelovala pri [Akademik dr. France Stele] (1956).