Tomaž Kralj

Tomaž Kralj je nastopajoči in scenarist, ki je sodeloval pri Kormoran (1986), Razseljena oseba (1982) in Butnskala (1985).