Tito Strozzi

Tito Strozzi je nastopajoči, ki je sodeloval pri Brišem i sudim (1919), Tri Ane (1959) in Karolina Riječka (1961).