Theodor Pištěk

Theodor Pištěk je nastopajoči, ki je sodeloval pri Erotikon (1929) in Tonka Šibenice (1930).