Tanja Poberžnik

Tanja Poberžnik je nastopajoča, ki je sodelovala pri Draga moja Iza (1979), Nasvidenje v naslednji vojni (1980) in Iskanja (1979).