Tamara Blažina

Tamara Blažina je nastopajoča, ki je sodelovala pri Razseljena oseba (1982).