Stojan Femec je direktor fotografije in snemalec, ki je sodeloval pri Radio Ga Ga (2020), Sam svoj – portret Jožeta Babiča (2017) in Maša za moje ustreljene (1997).