Stane Starešinič

Stane Starešinič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Na svoji zemlji (1948), X-25 javlja (1960) in Ti loviš (1961).