Stane Kahne

Stane Kahne je nastopajoči, ki je sodeloval pri [Partizanski dokumenti VIII ] (1945).